L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Årsmøteinnkalling Rogaland

Velkommen til årsmøte tirsdag 10. mars kl 19.00, Lassa Skole

06.02.202009:39 Tine Østby
 • Tid: Tirsdag 10. mars kl. 19
 • Sted : Personalrommet ved Lassa skole, inngang fra skolegården

Vi starter med de formelle årsmøtesakene kl. 19.
Deretter satser vi på en hyggelig stund med blant annet erfaringsutveksling.

Mange vil gjerne dele «sine beste tips» med de andre.

Det blir enkel servering.

Hold derfor av datoen 10. mars.

Dagsorden for det formelle årsmøtet:

 1. Åpning av møtet
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av ordstyrer og referent
 5. Valg av to protokollunderskrivere
 6. Protokoll fra forrige årsmøte
 7. Årsberetning
 8. Regnskap
 9. Revisjonsberetning
 10. Arbeidsprogram
 11. Styrehonorar
 12. Innkomne saker
 13. Budsjett
 14. Valg av styre, valgkomite, revisor og delegater til landsmøtet
 15. Avslutning av møtet

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 18. februar.
Forslag sendes mari.dahle@lyse.net

Stavanger 5. februar 2020
Styret i Mat og atferd-Rogaland