L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Legen som tenker utenfor boksen

Bli kjent med legen og botanikeren Geir Flatabø, som var med i oppstarten av NPIF, nå Mat og atferd.

02.10.201908:40 Julie From

Tekst: Julie From

Bilde: Julia Schreiner Benito/Caluna

Først og fremst: Kan du fortelle hva som motiverte deg til å bli lege?

Jeg er og har alltid vært botaniker - planteinteressert i min sjel og er det fortsatt, og «Offentlig autorisert soppkontrollør».

Min kontakt med botanikkmiljøet skremte meg litt, i den forstand at jeg ikke ønsket å sitte på botanisk museum å bla i herbarieark, men ønsket en framtid der jeg kunne skaffe meg arbeid på landsbygda, utenom byene - etter oppvekst i Oslo. Med yrke som lege fant jeg ut at jeg i langt større grad stod fri til å velge arbeid utenom byer…… og legeyrket gav og gir fortsatt mulighet til å arbeide med spennende gravende undersøkelser- for å finne ut av nye problemstillinger. Og når du får til det er det en svært takknemlig jobb.

Du var med i oppstarten av organisasjonen vår, hva var motivasjonen her, og hva ønsket du at organisasjonen skulle bli og være?

Motivasjonen var klart at arbeidet som Dr. Karl Ludvig Reichelt gjorde snudde opp ned på og rokket ved fastlåste sannheter, - særlig innen psykiatri og autoimmunitet. Peptidkunnskapen gav en helt ny og ukjent vinkling og forståelse for hvordan mange sjukdommer uten kjent årsak kunne forklares, og gav nye muligheter til behandling. Det var for så vidt også klart innafor mitt interessefelt innen medisinen i den forstand at jeg alltid har vært interessert i og opptatt av andre måter å hjelpe, lindre og helbrede enn bare ved bruk av piller og kniv…

Grunnlaget for NPIF- var pasienter og pasient foreldre – deres barn. Når ikke offentlig helsevesen, og medisinsk elite brydde seg, eller ville prøve å forstå og formidle denne nye kunnskapen, så ble en forening – pasientdrevet forening et viktig og nødvendig redskap til å ta tak i, og formidle denne kunnskapen og muligheten. Ellers var det mitt personlige mål å støtte opp om dette pasient initiativet, ettersom det var påfallende få kollegaer som gjorde det…

Hva innebærer god helse mener du, for personer med auto-immune sykdommer?

God helse er i min oppfatning det samme for alle. WHO har en svært vid definisjon som dreier seg om psykisk og fysisk velvære - som noen mener går for vidt. Uansett, det er lov å være syk, og noe av det viktigste innen psykiatri er å anerkjenne retten til å være annerledes, uten å skulle tvangsbehandles med symptomdempende medikamenter. Dernest - for Mat og atferd sin store oppgave å markedsføre kunnskapen om hvordan kosthold (og kosttilskudd) påvirker og kan være en helbredende faktor i en kronisk sjukdom.

Autoimmunitet er et stort og komplekst samlebegrep med sjukdommer der kroppens immunforsvar har problem med å skille eget og fremmed, og der immunforsvaret på en måte får skylda for sjukdommen. Autisme som var en av pillarene for NPIF (Mat og Atferd) viser seg i mange studier å ha klare autoimmune komponenter som rammer mage tarm, fordøyelse, og vitamin metabolisme mm. Disse reaksjonene kan så i neste omgang gi et bilde av det vi forbinder med Autisme. – Gluten – glutenpeptider har også i studier vist å være innblanda i autoimmunitet, muligens bl a pga virkning direkte på opioid reseptorer som er med på å styre immunitet – immunvirkninger…

Til nye lesere, kan du dele dine faglige erfaringer med behandling av autisme, og hvilke kliniske resultater kan du vise til?

Autisme er en såkalt deskriptiv sekkediagnose, dvs. at inne i den sekken ligger det mange ulike årsaker (årsaksdiagnoser) som har det til felles at de gir et psykisk / adferdsmessig / kognitivt lignende uttrykk. Når man i offentlig helsevesen ikke bryr seg om årsakssammenhenger så henger hele problemet i ei hengemyr. Egentlig er det pussig at offentlig helsevesen ikke er i stand til å erkjenne all vitenskaplig kunnskap, inkludert det dr Reichelt har bidratt med.

Om lag 2/3 av de med autismediagnose blir bedre med gluten- og melkefritt kosthold, fordi de har fordøyelsesproblem som svarer positivt når man fjerner gluten og melk, evt gir gluten nedbrytende enzymer (DPP4). De fleste blir tydelig bedre med ulike B vitamin tilskudd, - særlig B1 (Allithiamin), B9 (Metyltetrahydrofolat) og mB12 (Metylcobalamin) – fordi de har problem med aktivering og cellulært opptak av disse vitaminene. Jeg har ikke ført noen statistikk, men har opplevelse at resultatene jeg ser ikke nødvendigvis er «like gode» som studier og statistikk tilsier…

Det vil si at det er ikke så enkelt at alle med autisme blir bedre bare man fjerner gluten og kasein, det er gjerne slik at det er fler faktorer som må gjøres noe med. Jeg har ingen statistikk, kun tilbakemeldinger.. Inntrykket er at foreldre som ikke gir opp, er også de som kommer lengst, men det er ikke alltid lett når offentlig helsevesen hevder at det er medfødt, og derfor ikke vits i å gjøre noe fordi ingenting hjelper...

Har du også behandlet pasienter med psykiske plager, og i så fall på hvilken måte?

De samme problemstillingene foreligger ved både psykoser og depresjoner, og ADHD / Hyperaktivitet… Men igjen det er ikke slik at gluten og melkefritt er nok og kurerer alle, - det er mer slik at det hjelper, for de fleste, de som har tydelig økning i peptider i urinen - symptomene minker. Men Vitaminmangler eller infeksjoner - som kan gi samme symptomer, forsvinner ikke om en bare fjerner gluten og kasein.

Og hva mener du er feil i systemet i dag?

Det er ikke nødvendigvis noen systemfeil. Det vil si om «systemet» hadde tatt til seg eksisterende kunnskap så kunne nok mye bli bedre. Det er benektingen av solid forskning som hindrer at kunnskapen blir tatt i bruk. Så har farmasøytisk industri klart for sterk innflytelse helt fra topp på politiske avgjørelser til utdanning av helsearbeidere, med en form for monopol på kunnskap og markedsføring. Seinest i dag (31.08.19) ble det i radioen referert til at firmaet Johnson & Johnson fikk milliardbot i USA for uetisk markedsføring av vanedannende smertestillende medikamenter, og med det sterkt bidro til stor medisin forårsaket økt dødelighet i USA. Tidligere foreligger det mange rettsaker der det er avdekket uetiske forhold innen industrien – uten at dette har ført til noen reell positiv endring – industrien fortsetter på samme måte, så lenge det lønner seg.

Ei eldre kvinne innlagt på Nordåstunet rehabiliteringsklinikk etter ei bilulykke kunne fortelle at personalet kom uoppfordra til henne med smertestillende medikamenter, og sa hun «skulle ta de», til tross for at hun ikke opplevde smerter og ikke ville ha de med de bivirkningene de hadde. Ikke rart at noen blir avhengige når de blir tilvendt mot sin vilje.. Ved spørsmål om gluten og melkefritt, blir de gjerne møtt med skuldertrekk, motvilje , uforstand og sabotasje…

Hva var grunnlaget for Helsetilsynet til å innskrenke autorisasjonen din til å arbeide som lege, du som hadde bare gode pasienthistorier å vise til?

Saken har en lang historie, den er offentlig, og alle som er interessert kan få ut hele vedtaket fra Helsetilsynet. I saksutgreiinga ble det hevdet at pasientene ikke var part i saken, slik sett var det formalia som ble gitt som grunn til å innskrenke autorisasjonen, herunder å ta i bruk – «ikke anerkjente behandlingsmetoder» slik som diettbehandling ved Autisme er et uttrykk for..

Altså hva konkret er det de statlige myndigheter mener med at du ikke følger retningslinjene deres?

Den konkrete grunngivinga i denne saken : Kritikk for ikke å ha forsøkt å hindret en pasient med Bartonella infeksjon i å få antibiotikabehandling instituert av tysk infeksjonsspesialist. – Oxytocinbehandling av jente med sosialiseringsvansker pga oksytocinmangel. Og bidratt til Marshall protokoll til en pasient med ME symptomer. (www.marshallprotocol.com )

Nå som du ikke kan virke som lege, hva tilbringer du tiden din med?

Ingen problem å få tida til å gå som arbeidsledig, - å bruke tid på interesser som blir undertrykket når en er i full jobb og vel så det…

Har du et håp om å få tilbake full autorisasjon?

Helsetilsynet har beskrevet hvordan det kan skje, så det er i alle fall teoretisk mulig.

Hva er den beste medisinen for personer med mage-tarmproblemer og psykisk uhelse?

Aner ikke – det er ikke slik at «one size fits all – one medicine fix all. Men i alle fall faste og lavkarbokosthold har sterk innvirkning på de fleste vanskelige mager - med tilhørende psykiske problemer. Mange med Anoreksi diagnose, føler seg langt bedre uten mat i magen…. Muligens må en ha påfyll med gode bakterier og da vil vel svaret bli ACHIM - professor Tore Midtvedt sitt «barn» og verdens mest komplette probiotika blanding…

Hvis du var helseminister for en uke, hva ville du forandret i systemet?

Et umulig spørsmål. Jeg ville ha fått inn Merete Askim som statssekretær – dvs forsøkt å skifte ut så mye av byråkratiet med kunnskapsrike personer fra M&A, Kostreform m fl. Og sparket direktøren for Folkehelsa og slik rokket litt ved Stoltenberg dynastiet som aktivt hindrer innsyn i vennskap og kjennskap der…


Tror du det mange kilder kan vise til av overmedisinering av pasienter handler om at systemet skal tjene penger på oss?

At farmasøytisk industri lever av pengene de tjener «på oss» er ingen overdrivelse, og at de er en viktig drivkraft er også tydelig… En del av dette er det som kalles overmedisinering. Overmedisinering er egentlig bare et penere ord for feilbehandling. Byråkratiet og hele det offentlige - så vel som det private lever av det samme, og det er ikke alltid high tech er best, men det er oftest dyrest. Og noe av problemet er nok at helsebyråkratiet jobber i stor grad for status quo.

-For hvem skal tjene penger på oss om vi blir friske?

Sykdom blir aldri utryddet, og vi har ingen holdepunkt for at «et sunt kosthold» kurerer alt, så det er klart at dersom kosttilskudd med f eks vitaminer er bedre investering og behandling enn kostbar farmasøytisk behandling, så står helsekost bransjen klare til å overta for farmasøytisk industri. Dersom vi blir friskere så lever vi lenger, og med økende alder dukker det opp nye sjukdommer - det tror i alle fall jeg...