L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Møt Knut Lembach-Beylegaard

Utdannet akupunktør ved Høyskolen Kristiania, tidligere Akupunkturhøyskolen, og jobber i dag ved Klinikk For Alle, avdeling Storo i Oslo.

02.09.201910:41 Julie From

Tekst: Julie From

Foto: Knut Lembach-Beylegaard

 

Til denne månedens portrett valgte jeg å intervjue en mann med stor lidenskap og kunnskap om faget sitt, å møte ham var regelrett som å møte et lys. En svært inspirerende person med mye fint å dele med dere medlemmer! En person jeg er svært takknemlig for å ha møtt, som har den magiske blandingen av profesjonalitet, omsorg og omtanke og som tenker helhetlig om helse. Jeg har fått prøve hans behandlinger. Til dere som ikke har erfaring med behandlingsmetoden, har jeg laget en liten introduksjon.

Tradisjonell kinesisk akupunktur har vært brukt i Østen i flere tusen år. Behandlingen har, ved å stimulere med tynne nåler på bestemte punkter langs kroppens mange energibaner (meridianer), som hensikt å gjenopprette balansen i kroppen. I vesten har behandlingen over tid blitt mer anerkjent og blir i dag brukt både som et alternativ til, og som supplement til vestlig medisin. Ifølge akupunkturen skyldes sykdom og smerte «ubalanse i kroppens energisystem» (kfa.no, Store norske leksikon, wikipedia).

 

Kan du starte med å fortelle hva som ledet deg til å bli akupunktør?

 

Jeg hadde kronisk utmattelsessyndrom i ungdommen og akupunktur var en stor del av hvordan jeg holdt meg gående. Akupunkturen tillot meg å følge et normalt skoleforløp. I tillegg var det en akupunktør som hjalp meg å begynne å se på hva som lå i underbevisstheten min, hvilke tanker og trossystemer som lå under overflaten og var bidragsytere til å skape min dårlige helse. For meg var dette nøkkelen til å bli frisk, og det er en stor inspirasjon til hvordan jeg jobber.

 

Hva inspirerer deg?

 

Det som inspirerer meg er at man alltid kan gjøre noe med situasjonen man er i. Og det er dette som er i ferd med å bli min læresetning for min praksis. Noen ganger handler det om å se på glasset som halvfullt i stedet for halvtomt, andre ganger så må man pakke ut hvorfor man ser på glasset som halvtomt. Eller det kan handle om en fysisk praksis. Trenger man bedre rutiner, bedre balanse mellom hvile og aktivitet? Jeg tror det beste man kan gjøre er å ta ansvar der man har mulighet til å gjøre en forskjell for seg selv.

 

Hva skaper god helse, tenker du?

 

Jeg tenker at god helse skapes som en kombinasjon av sunnhet i kropp og sinn, ved å fokusere på hvordan vi nærer oss selv. Hva gjør vi for å nære kroppen? Hvordan spiser vi, hvordan hviler vi, hvordan tar vi vare på den med behandling og aktivitet? Mentalt kan man se på hvordan man snakker til seg selv, og hva man omgir seg med. Hva er det vi «spiser» mentalt? Ser vi mest på nyhetene, som ofte fokuserer på det som går dårlig, eller leser vi historier om mennesker som inspirerer oss?

 

Til de som sliter med mage/tarm og psykiske «vondter», kan akupunktur hjelpe her? I så fall, hvordan?

 

Jeg har erfaring med å kunne hjelpe flere pasienter med plagene du trekker frem i spørsmålet. Akupunkturbehandling har jo stort fokus på koblingen mellom psyke og kropp, og jeg har sett at flere kan få økt livskvalitet og lettere hverdag med akupunkturbehandling. Det kan være som støtte til annen behandling, for eksempel med medikamenter eller samtalebehandling hos psykolog. Ettersom jeg ikke har kompetanse til å behandle psykologiske tilstander, så understreker jeg alltid til pasienter at det er lurt å oppsøke noen som har denne kompetansen. Mange av de som går til meg har sagt at det jeg gjør fungerer som en god støtte for dem. Jeg legger meg ikke opp i hvilke medisiner de bruker, men noen har etterhvert merket at de ikke har like stort behov for medisiner lenger, og velger å redusere bruken i samråd med sin lege.

 

I forhold til mage-/tarmproblematikk pleier jeg å gi en del råd i tillegg til behandling som er rettet mot symptomer og underliggende ubalanse. Kinesisk kostterapi har noen enkle tips som mange synes er lettere å forholde seg til, og som kan ha stor effekt på hvordan magen fungerer. Samtidig er det et stort fokus på individuell tilrettelegging. Dette tiltaler meg fordi det krever at man begynner å kjenne etter selv hva som gjør kroppen godt og hva som ikke gjør oss godt. Jeg har stor tro på at mye moderne sykdom handler om at vi har så mye i samfunnet som distraherer oss fra å kjenne etter hvordan vi egentlig har det.

 

Med tanke på selve akupunkturbehandlingen er målet å stimulere kroppen til å fungere bedre selv. Jeg har erfart at dette kan skje på flere måter. Noen merker at inflammasjon og hovenhet reduseres og at kroppen stimuleres til å kvitte seg med vann. Andre merker at de trenger mer hvile, at kroppen sier ifra om hvilke behov den har. Noen har fortalt at de i begynnelsen av et behandlingsforløp alltid får en periode etter behandling som er uten angst. De har sagt at det er som om de opplever større indre ro.

 

 

Pasienter med auto-immune sykdommer har ofte, før de blir diagnostisert og endrer diett, inflammasjoner i kroppen og et immunforsvar på sparebluss. Hvordan vil du som akupunktur «angripe» situasjonen pasienten er i? Og kan akupunktur hjelpe til å styrke immunforsvaret? I så fall hvordan arbeider du med dette?

 

De siste årene har samfunnet generelt blitt mer oppmerksomme på koblingen mellom immunforsvar og mage/tarm, både innad i de medisinske forskningsmiljøene og gjennom for eksempel populærvitenskapelig litteratur. Akupunkturen legger stor vekt på observasjon, og å forstå årsaken til individuelle plager, så denne koblingen har alltid vært tydelig for meg og mine kollegaer og forgjengere. I praksis begynner jeg med en kartlegging av pasientens plager og symptomer, for å prøve å identifisere faktorer i livsstilen som er bidragsytere eller kan forverre situasjonen de befinner seg i. Deretter vil jeg gi råd om livsstil og behandling som er rettet mot å dempe inflammasjon og regulere immunforsvaret. Min erfaring er at akupunktur kan styrke immunforsvaret, jeg har erfart det flere ganger med pasienter. Samtidig er det viktig å ha gode vaner som styrker kroppen.

 

 

Hva skiller tradisjonell kinesisk medisin fra den typiske skolemedisinen? Og hva er kjerneprinsippet i kinesisk medisin?

 

Jeg liker å bruke en metafor for å illustrere denne forskjellen. Man kan si at man i vestlig medisin ser på kroppen som en maskin. Er det en del som ikke fungerer så må den fjernes, eller erstattes hvis kroppen ikke klarer seg uten den. I kinesisk medisin ser man mer på kroppen som en hage, og hvis det oppstår symptomer på ubalanse, så ser man på årsakene til at ubalansen oppstår. Trenger hagen gjødsel eller mer næringsrik jord, trengs det mer sollys, eller kanskje trenger bedene å vannes? Fokuset blir automatisk rettet mot årsakene til sykdom, de underliggende ubalansene som skaper symptomer.

 

 

Er det noen bivirkninger ved nålebehandling, slik som med medisiner?

 

Bivirkninger er som oftest milde og sjeldne. Milde bivirkninger kan være at man klør eller blør der jeg har satt nåler. Langt ifra alle nåler gir blødning, og som regel er det snakk om en liten dråpe. Man kan også føle seg sliten etter behandling, jeg ser på dette som at kroppens egne prosesser for helbredelse er satt i gang, og den sier ifra at den trenger ro og hvile for å gjøre det den skal. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne, det største tallmaterialet jeg har sett på dette er i størrelsesorden 0,003% eller deromkring. Det omfatter organpunkteringer, der lunger er mest hyppig, og infeksjoner. Selv om det er sjeldent er det viktig at man går til noen som har god utdannelse i nålebehandling, da dette også vil redusere sannsynligheten kraftig for at man opplever alvorlige bivirkninger.

Jeg behandler også mye muskelsmerter og spenninger, og her er det vanlig å bli ganske støl etter behandling. Det er en ønsket effekt, som indikerer at man har behandlet riktig, og kan vare fra noen timer til over et døgn. Det er å sammenligne med stølheten man opplever etter trening.

 

Til de som aldri har prøvd akupunktur før, hva trenger du å vite om pasienten før du setter nåler?

 

Dette er ting jeg vil spørre om i et førstegangsintervju, og i tillegg til å kartlegge symptomer og plager spør jeg om medisinbruk og sykehistorie. Det er særlig medisiner som er blodfortynnende eller som svekker immunforsvaret som jeg er interessert i. De fleste som går på disse medisinene kan allikevel få akupunktur helt problemfritt.

En annen faktor som jeg legger stor vekt på i behandling er å tilpasse individuelt. Folk er forskjellige, og noen ganger har jeg en skikkelig robust type på benken som trenger kraftig stimuli for å kjenne at det skjer noe, og ikke minst for å få effekt. Andre ganger har jeg mer sensitive typer på benken, som vil bli overstimulert av kraftig behandling, og kanskje bare trenger tre nåler. Dette er noe jeg føler meg frem til i behandling, og med erfaring lærer man seg å anslå hvordan forskjellige folk reagerer. Allikevel velger jeg som regel å gå forsiktig frem, og heller gi litt mildere behandling enn det som kanskje er optimalt i stedet for å risikere å overstimulere.

 

Hva tenker du om at yrket ditt ikke har en beskyttet tittel, altså at hvem som helst kan kalle seg akupunktør?

 

Heldigvis har det vært få tilfeller av feilbehandling i Norge, men jeg har også hørt om flere som har fått punktert lungene hos terapeuter som har korte kurs i nålebehandling. Det klart vanligste er at terapeuter som ikke er akupunktører, har et helgekurs. Det er STOR forskjell på å være akupunktør med minimum 3 års utdannelse og å ha et helgekurs. Dette kunne staten ha tydeliggjort ved å stille krav til utdanning og andre ordninger for å sikre kvalitet. Selvfølgelig har det også profesjonelle konsekvenser for oss som er akupunktører, og jeg skulle ønske at jeg som akupunktør ble anerkjent i større grad. Mange europeiske land har mye bedre kvalitetssikring enn her i landet. Blant annet er Danmark i ferd med å innføre strengere krav til anatomiske kunnskaper, og svenske myndigheter har nylig konkludert med at de ikke vil innføre en modell som likner den norske, da de mener den ikke er god nok. Storbritannia har lenge vært et foregangsland i Europa, og de siste årene har Sveits, Israel og Portugal innlemmet akupunktur i sine helsevesen. De norske fagmiljøene har lenge etterspurt mer kvalitetssikring fra myndighetene, men politiske- og helsemyndigheter må følge opp.

 

Hva er det viktigste du lærte gjennom utdanningen din?

 

Det er flere ting jeg har lyst til å trekke frem, for det første at jeg lærte å lese forskning i mye mer detalj enn jeg kunne tidligere, blant annet lærte jeg ferdigheter for å kunne se om forskningen faktisk er god eller ikke. Jeg lærte å se på helse og kropp med kinesiske øyne, en måte som kan oppsummeres med at selv om man får tildelt dårlige kort ved livets start, så er det masse man kan gjøre for å bedre sin helse og sin livskvalitet. Vaner og behandling jobber sammen. Jeg har sett både de som gjør veldig lite for sin egen helse og forventer mye av behandling, og de som har mange gode vaner, men som trenger en liten dytt i riktig retning med behandling. Mitt favorittordtak fra kinesisk medisin er som følger: «Helbredelse krever 3 deler behandling, og 7 deler pleie.» Det viktigste er hva man gjør av vaner og helsefremmende tiltak i hverdagen, men noen ganger trenger man litt starthjelp også.

 

Ønsker du å lese mer?

 

https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientinformasjon-sykdommer-i-mage-tarmkanalen-og-akupunktur/

 

https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientbrosjyre-stress-akupunktur/

 

https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientbrosjyre-depresjon-akupunktur/

 

https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientbrosjyre-angstlidelser-og-akupunktur/