L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Ny diettbehandling ved autisme

Ceymi Doenyas: Novel Personalized Dietary Treatment for Autism Based on the Gut-Immune-Endocrine-Brain Axis, august 2019

27.08.201916:47 Julie From

Denne forskningsartikkelen ser på autismespekterforstyrrelser (ASF) ut i fra tarm-hjerne-aksen, de tar også med immunitetssystemet og hormoner («gut-immune-endocrine-brain»-axis) i et forslag til et individuelt behandlingsopplegg.

Diettbehandling som f.eks gluten-melkefritt hjelper ikke alle, heller ikke alle probiotika-varianter. Her vurderer de en helhet, og tar også med en annen proteingruppe i mat: aquaporiner. Disse kan ligne på menneskets aquaporiner, men kan likevel være så ulike at det dannes antistoff mot dem (ref 1).

Artikkelen viser et tre-trinns behandlingsopplegg:

1: Medisinske Analyser: (screen for) betennelser/inflammasjon, for melk- og hveteproteiner, aquaporiner fra mange matvarer, og tarmbakterieprofil.

2: Individuell behandling: Ut ifra analysene, gi diett/kostholdprogram og egnede probiotika.

3: Fysiologiske- og atferdsendringer: Observer endringer i tarmflora, inflammasjon, tarm- og hjernelekkasje, og atferdsendringer.

Resultatene fra analysene i punkt 1 gir målrettet behandling med få bieffekter, dette er en systematisk tilnærmelse etter medisinske analyser og individuelle reaksjoner innen diett, immunitetssystemet og neuro-autoimmunitet hos den enkelte med ASF.

(Vi tar med litt om aquaporiner: de holder «orden på transport av blant annet vann ut/inn i cellene», ikke minst i tarm- og blod-hjerne-barrièren. Personer som har antistoff mot spesielle kost-aquaporiner er anbefalt å unngå de matvarene for å forhindre skader i nervevev/ neuro-autoimmunitet (ref 2).

Men analyser på antistoff mot aquaporiner ligger langt frem i fremtiden.

Så tillater vi oss i Mat & atferd å nevne at denne artikkelen støtter opp under det vi i M&A påpeker: Medisinske analyser/undersøkelser før behandling. Betydningen av aquaporiner er nytt for oss.)

Ref 1: Doenyas, Ceymi*: Novel Personalized Dietary Treatment for Autism Based on the Gut-Immune-Endocrine-Brain Axis. Frontiers in Endocrinology August 2019. *Research Center for Translational Medicine, Koç University, Istanbul, Turkey.

https://www.researchgate.net/publication/335136157_Novel_Personalized_Dietary_Treatment_for_Autism_Based_on_the_Gut-Immune-Endocrine-Brain_Axis

Ref 2: Lambert, J., Mejia, S. & Vojdani, A: Plant and human aquaporins: pathogenesis from gut to brain. Immunol Res (2019) 67: 12. https://doi.org/10.1007/s12026-018-9046-z https://link.springer.com/article/10.1007/s12026-018-9046-z