L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Antistoff mot trans-glutaminase 6 i blodserum hos Schizofrene

Dette er en kort oppsummering av en artikkel om antistoffer mot gluten hos dem med schizofren lidelse. Les mer

25.07.201919:34 Julie From

 

Glutenreaksjoner i vev involverer og reagerer med transglutaminase-enzymer (TG). Det har blitt forsket på antistoff mot disse. tTG3 er i hud, ved glutensykdommen Dermtatatis herpetiformis (DH), og tTG6 i hjernen ved glutenataksi (problemer med muskelkontroll). Forskerne har sett om immunitetsapparater reagerer med antistoff mot dem.

Deres konklusjon er at påvisning av slike antistoff kan være en viktig biomarkør for å finne dem med schizofreni som kan ha fordel av glutenfritt kosthold.

Kilde:

Increased Prevalence of Transglutaminase 6 Antibodies in Sera From Schzophenia Patients

Casella NG, Santora D, Gregpry P, Kelly DL, Fasano A, Eaton WW. Schizophrenia Bulletin;39:867-871 2013 PMID: 22516148

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686447/pdf/sbs064.pdf