L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Psykose og «stille cøliaki» hos en ungdom med Downs Syndrom

Psychosis and Silent Celiac disease in a Down Syndrome Adolescent: A Case Report. Av: Amparo Morant.
Les mer

23.07.201916:17 Julie From

Abstrakt:

Cøliaki (CD) er som kjent en auto-immun sykdom (angriper kroppens eget vev), som forårsakes av livsvarig glutenintoleranse. Den angriper som regel tarmkanalen, men kan også vises seg i andre organer uten at det vises problemer i tarmen. Da kalles den «stille cøliaki». Downs Syndrom (DS) er en av dem med en økning av auto-immun sykdomsfrekvens, spesielt mot CD og lavt stoffskifte (hypothyroidisme, lavt tyroksin-nivå). DS er også sett mot flere neurologiske og neuropsykologiske tilstander, blant dem schizofreni uten at sammenhengen med CD er kjent.

En 16 år gammel pike med DS (tre kromosomer av nr 21) led av svimmelhet. Familien hadde de siste måneder sett endringer i atferd som: Å snakke alene, søvnforstyrrelser, irritabilitet, hun var følelsesmessig ustabil, presterte dårligere i skoleprestasjoner og slet med sosial isolasjon; uten variasjon i hennes bevisstnivå. Hun hadde ingen fordøyelsesproblemer.

Fra artikkelen:

MRI (hjerneskanning) viste en liten skade i lillehjernen. Av antistoffer, var hennes IgA mot gliadin høy: 38,1 U/ml (grense over 10), IgG mot gliadin 16,7 U/ml (grense over 10), anti-t-TG 230,5 U/ml (grense over 10) og undersøkelse av tarmen viste skade type 3B på Marsh skala.

Hun fikk medisinen olanzapine (20 mg/dag) og glutenfritt kosthold. Psykiske symptomer ble bedret i løpet av 2 måneder, og antistoffnivå kom under 10 år senere.

Etter to år forsøkte de å fase ut olanzapine over 6 måneder, men da kom søvnløsheten, lyd-hallusinasjoner og personlighetsendring allerede en måned etter medisinslutt, selv om kosten var glutenfri. De psykiske problemene forsvant da medisinen ble gitt. Hun trengte både medisin og glutenfritt kosthold.

Diskusjon:

Det er fra 5 – 12 % av personer med Downs syndrom (DS) som har cøliaki. Mange studier anbefaler at de med DS testes for cøliaki, siden den er «stille» uten fordøyelsessymptomer. Psykiatriske symptomer hos DS varierer, mest depresjon og tidlig demens fra 40-årene. Det diskuteres en del undersøkelser, angående schizofreni og annet, uten at cøliaki er påvist ved tarmskade.

Konklusjon:

Denne pasienten fikk påvist cøliaki, siden hun hadde høye antistoffer, aktuell gentype (HLA-DQ2) og påvist tarmskade 3B. Pasienter med Downs Syndrom med psykiatriske, spesielt psykotiske symptomer, bør undersøkes for cøliaki, selv om det ikke er noen fordøyelsesproblemer.

Kilde: Case Reports in Pediatrics, Volume 2011 (2011), Article ID 970143, 3 pages http://dx.doi.org/10.1155/2011/970143

[Litt om Marsh 3B her: http://surgpathcriteria.stanford.edu/gi/celiac-disease/marsh.html]