L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Cøliaki og ufrivillige muskelbevegelser

Ytterligere bevis for at cøliaki er assosiert med ufrivillige muskelbevegelser?

Further Evidence for Celiac Disease-associated Chorea?

Sammendrag av artikkel følger. Kilden til hele artikkelen ligger nederst.

17.07.201910:15 Julie From

Av: Ruth H. Walker 2011

Abstract / sammendrag: Det er mange nevrologiske tilstander som er rapportert å ha en sammenheng med glutensensitivitet, som ataksi [muskelkontroll-problemer], perifer neuropati [skader-svekkelse av nerver i armer og ben], epilepsi og iblant korea [en betegnelse på en plagsom nevrologisk tilstand med ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer eller ben. Den vanligste årsaken, varianten er Huntingtons sykdom]. Betydningen av antistoff mot glutenproteinet gliadin er diskutert og sykdomsmekanismen er ukjent. Her beskrives et kasus/tilfelle av korea hos en pasient med cøliaki, og det ble bedring også av korea ved diett. Dette tyder på en betydelig effekt av anti-gliadin antistoffer i utviklingen av korea, muligens for de basale ganglia [Sykdommer i basalgangliene, store nervekjerner, kan gi en rekke forskjellige bevegelsesforstyrrelser].

Innhold fra teksten: En mann hadde korea i halvannet år. Han hadde påvist cøliaki som barn, og da levde han glutenfritt. Men ikke som voksen, og det var uten problemer. Men han hadde de siste måneder magesmerter og diaré. Han hadde en lang historie av mulig schizofren lidelse, angst og var tidligere alkoholavhenging. Men han var aldri innlagt for psykologiske lidelser. De ufrivillige bevegelsene kom ca 1 år etter. Blodprøver viste at anti-gliadin antistoff IgG [mot glutenproteinet gliadin] var høy, og IgA mot gliadin også var litt høy.

Det viktigste bevis for cøliaki, var at hans korea ble betydelig bedre på glutenfri diett, og IgG og IgA ble redusert. Et forsøk de referer til, viste at 26 av 43 pasienter med ataksi ble bedre på glutenfri diett, de fikk redusert mengde antistoffer, og bedret funksjon i lillehjernen; det var ingen bedring i kontrollgruppen.

Konklusjon: Påvisning av anti-gliadin- antistoff er viktig for å påvise om kostholdet har betydning. Spesielt bør glutensensitivitet bli vurdert hos pasienter med korea uten påvist årsak, spesielt hvis det er mage-tarm symptomer.

Ataksi: Forstyrrelser av muskelsamarbeidet i sammensatte bevegelser. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme. Pasienten klarer f.eks. ikke å putte mat i munnen, og gangen blir ustø. Skader i lillehjernen.

Mat og atferd-kommentar: Disse antistoffene er ikke vist hos alle med dermatitis herpetiformis (gluten-hudsykdom), så gluten-ataksi kan være ganske sjeldent, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11796779 Men det er viktig å tenke at korea etc kan være glutenavhengig, og at det må analyseres for antistoff.

Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3569904/