L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Autister: Felles hjernestruktur med schizofreni og bipolar lidelse

Autism Shares Brain Signature with Schizophrenia and Bipolar Disorder

09.07.201913:20 Julie From

By Nicholette Zeliadt, Spectrum on February 8, 2018

Et stort studium av hjernene fra personer med autisme, schizofreni og bipolar lidelse har funnet felles genuttrykk (hvordan gener blir utnyttet i cellene) i hjernebarken. Alle tre lidelser har felles aktivering av gener i spesielle hjerneceller. Ved autisme er det økt aktivitet i gener - spesielt mot immunceller, kalt «microglia». Disse cellene fjerner «gammelt rusk, døde celler og bakterier» i hjernen.

«Dette er første gang at det påvises at genuttrykk kan brukes til å påvise felles egenskaper». Det kan ytre seg som språkproblemer, irritabilitet og aggresjon, da de har felles genvarianter som øker risikoen for dette. Forskerne begynner nå å forstå hvordan det kan gå fra gener til psykiske lidelser. Men dette krever forskning på mange hjerner, forskning på ganske få viser ikke helt det samme. (Det viser vel at det ikke gjelder absolutt alle).

Men det felles genuttrykk er ikke sett ved alkoholisme og i tarmprøver fra personer med irritabel tarm. Det er derfor spesielt for hjernen. Nærmere studier viser at det er få gener i en «gen-gruppe» - viktig for overføring av signal mellom nervene. Genene er kjent å ha spontane mutasjoner, som angår nervekontaktene.

Disse forskningsresultatene antyder at de mange variantene av autisme og schizofreni skyldes dempede genuttrykk (hvordan genenes informasjon blir benyttet) for signaloverføring mellom nerver. Det er også sett «topp» i genuttrykk for «ryddecellene» microglia ved autisme og schizofreni.

Kilde:

https://www.scientificamerican.com/article/autism-shares-brain-signature-with-schizophrenia-and-bipolar-disorder/